Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Disclaimer

Juridische aspecten

De juridische aspecten betrekking hebbend op de website van Glebbeekhypotheken hebben wij hieronder uiteengezet.

Disclaimer/aansprakelijkheid

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van Glebbeekhypotheken met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan De Glebbeekhypotheken. niet garanderen, dat die informatie, waaronder de rentepercentages, te allen tijde volledig en juist is. Aan de getoonde rentepercentages behorende bij een product kunnen geen rechten worden ontleend.

Terzake van de rentepercentages behorend bij een, door een bezoeker geselecteerd product, geldt dat Glebbeekhypotheken. of de door de aanvrager geselecteerde vestiging, nimmer aansprakelijk is voor schade en/of kosten van de bezoeker, die het gevolg zijn van wijzigingen, die de desbetreffende geldverstrekker, onder de invloed van het wisselende economische klimaat, toepast bij het uitbrengen van een offerte voor een lening onder hypothecair verband.

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van Glebbeekhypotheken (www.glebbeekhypotheken.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via Glebbeekhypotheken Website worden bekend gemaakt.

Deze voorwaarden beheersen Glebbeekhypotheken Website die door middel van links aan De Glebbeekhypotheken zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met Glebbeekhypotheken Website stemt u in met deze voorwaarden.

De GlebbeekhypothekenWebsite en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot Glebbeekhypotheken en haar dochterondernemingen en diensten en producten (zoals Glebbeehypotheken) (gezamenlijk hierna te noemen: de "Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van Glebbeekhypotheken Website bekende gegevens. Glebbeekhypotheken kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Glebbeekypotheken kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat Glebbeekhypotheken Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Glebbeekhypotheken behoudt zich het recht voor om Glebbeekhypotheken Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Links

Glebbeekhypotheken Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Glebbeekhypothen eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom

Glebbeekhypotheken is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn toepasselijk. Het reprorecht wordt voorbehouden. Glebbeekhypotheken treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.